فرم ثبت نامها

ثبت نام برای فعالیتهای شما در سایت
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی کامل
  2
 • آدرس وبسایت*مثل www.202018.ir-برای تقاضای تبلیغ الزامی است
  3
 • ایمیل*مثل 202018ws@gmail.com-اخبار و اطلاعیه های سایت برای شما ایمیل می شود.
  4
 • شماره کارت عابر*شماره 16 رقمی روی کارت بدون خط فاصله-برای دریافت جوایز مسابقات در صورت برنده شدن الزامی است-نام و فامیل شما روی کارت باید با نام و فامیل شما در این فرم یکی باشد.
  5
 • شماره پیگیری درگاه پرداخت*فقط برای شرکت در مسابقات و تبلیغات پولی الزامی است.از رسید دیجیتالی پرداخت خود شماره پیگیری را وارد کنید
  6
 • فعالیت شما در سایت*کد رهگیری در قسمت ثبت نام در دفتر اعضا کد عضویت همیشگی شما هم هست.ولی بقیه کدهای رهگیری فقط برای همان مورد یا مسابقه معتبر است
  7
 • متن تبلیغات نوشتاری*برای تبلیغات رایگان و پولی آدرسهای خود را در خطوط جدا با متن دلخواه خود وارد کنید.محتویات این کادر عینا متن تبلیغات متنی شما در سایت خواهد بود.مانند آدرسهای کانالهای شبکه های اجتماعی
  8
 • عکس شخصی برای نمایش در صفحه نمایش آثار*الزامی نیست-در صورت تمایل ارسال کنید تا در صفحه آثار شما نمایش داده شود. عکس شخصی خود را انتخاب کنید
   9
  • تصویر مدرک تحصیلی*برای کارشناسان و نویسندگان الزامی است-مدارک تحصیلی معتبر دانشگاهی و آموزشگاههای خصوصی و غیر انتفاعی تصویر مدرک خود را انتخاب کنید
    10
   • اثر شما برای ارسال به سایت*برای شرکت در مسابقات و ارسال اثر از نویسندگان بدون صفحه اختصاصی الزامی است.هر مسابقه فقط یک اثر. فایل اثر یا تبلیغات خود را انتخاب کنید
     11